SUHTEELLISEN VANHA
Suhteellisen vanha  on märkälevytekniikalla toteutettu muotokuvasarja vanhuudesta ja suhteestamme siihen. 
Vanhenevasta väestöstä ja sen aiheuttamasta huoltosuhteen muutoksesta puhutaan suurena yhteiskunnallisena haasteena. Ikääntynyt väestö muodostuu kuitenkin yksilöistä, joista jokaisella on oma historiansa ja oma kehonsa. Miten käsityksemme vanhuudesta ja vanhuksista muuttuu, kun ikääntyneitä tarkastellaan persoonina?
Back to Top